هوای پاک وجود دارد! این ما هستیم که آن را آلوده میکنیم!! وجود سلفور،اکسید سرب و MTBE مهمترین عوامل آلایندگی در انواع سوخت ها میباشند!

محصولات ما

محصولات ویژه

ایزو پروپیل الکل

ایزو پروپیل الکل

ایزو پروپیل الکل مصرف بسیار بالایی در صنایع دارویی کشور دارد.

اتانول

اتانول

اتانول سوخت نسبتا خوبی برای موتورهاست و در صنعت ، بصورتهای مختلفی…
منو اتانول آمین

منو اتانول آمین

  مونواتانول آمین یک ترکیب آلی از خانواده آمین ها و الکل…
منو اتانول گلیکول

منو اتانول گلیکول

اتیلن گلیکول از اتیلن و بوسیله اتیلن اکساید ساخته میشود. ugg australia…